top of page

Edward Meijer Piano- & Vleugelonderhoud, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij respecteren de privacy van al onze bezoekers en klanten van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als u van onze diensten gebruik maakt of onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Zo snap je precies hoe wij werken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Edward Meijer Piano- & Vleugelonderhoud verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •  Aanhef, voor- en achternaam

 •  Adres en woonplaats

 •  Telefoonnummer

 •  E-mailadres

 •  Gegevens over uw instrument.

Voor het verwerken van betalingen maken we gebruik van derde partijen,

Voor het maken van de facturen gebruik ik Moneybird.

Voor het maken van afspraken online gebruik ik Wix Bookings

Voor onze mail gebruiken wij Protonmail.

Ik verstrek hun uw Naam, Adres, Telefoonnummer en Email.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website of werknemers slaan geen gevoelige of bijzondere informatie op van onze klanten.

Doel en grondslag voor gegevensverwerking

 

Edward Meijer Piano- & Vleugelonderhoud verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • – Voor het uitvoeren van diensten op het juiste adres

 • – Voor het afhandelen van je betaling

 • – Voor het contact leggen voor vervolgafspraken met betrekking tot het instrument

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Edward Meijer Piano- & Vleugelonderhoud neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Edward Meijer Piano- & Vleugelonderhoud) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we deze of gebruiken deze gegevens anoniem voor bijvoorbeeld statistische doeleinden.
We hanteren de volgende termijnen voor verwijdering aan:

 • Klantgegevens die niet worden gebruikt worden na 2 jaar verwijderd

 • Factuur-, betaal-, en ordergegevens bewaren we 7 jaar. Dit is een verplichting van de belastingdienst. Op verzoek kunnen we deze gegevens dus niet verwijderen

 • E-mail communicatie wordt na 2 jaar verwijderd

 

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen je gegevens uitsluitend aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de afhandeling van de betaling. Wij verstrekken aan deze partners uitsluitend gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun service.

 

Edward Meijer Piano- & Vleugelonderhoud verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Edward Meijer Piano- & Vleugelonderhoud blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die wij gebruiken

 

Edward Meijer Piano- & Vleugelonderhoud gebruikt alleen analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze cookies geven ons inzicht over het gedrag van bezoekers van onze site.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Edward Meijer Piano- & Vleugelonderhoud en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@edwardmeijer.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een week, op jouw verzoek .

 

Edward Meijer Piano- & Vleugelonderhoud wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Edward Meijer Piano- & Vleugelonderhoud neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op mail@edwardmeijer.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 9 februari 2024.

pianostemmer pianoreparatie

bottom of page